Hos Dansk Omsorgspleje, er du vores vigtigste interesse!

Dansk Omsorgspleje er et hjemmehjælpsfirma, som er godkendt til at give personlig hjælp, praktisk hjælp, delegeret sygepleje, og rehabilitering i Gribskov kommune.

Hvorfor vælge os?

Fritvalgsordningen, som blev indført for snart 20 år siden, sikrer alle borgere et frit valg mellem privat og kommunal hjemmehjælp og pleje. Det betyder, at det er helt gratis at vælge Dansk Omsorgspleje i stedet for den kommunale til de ydelser, som du er visiteret til. Spørgsmålet er derfor: Hvorfor vælge os? Vores borgere nævner især følgende årsager til deres valg:

Hos Dansk Omsorgspleje får man altid faste hjælpere, til fast, aftalt tid

Større fleksibilitet og mere selvbestemmelse

Vi er nemme at komme i kontakt med

Tæt dialog med dig, dine pårørende, visitation, genoptræning mv.

Egen kontaktperson og hjælpere med høje, faglige kompetencer

Mulighed for tilkøb af ydelser, f.eks. hjemmeservice

I Dansk Omsorgspleje er vi først tilfreds, når du er tilfreds!

Uanset hvilken hjælp du er visiteret til, har vi dygtige medarbejdere, sygehjælpere, social og sundhedshjælpere og -assistenter, der kan hjælpe med at løse opgaven.

Læs mere om:

Områder