Du er altid velkommen til at kontakte os:

Tlf: 30 20 00 50

07:00 – 23:00 alle ugens dage.

Pårørende

Det er dejligt, fordi man som pårørende gør en kæmpe indsats for det dyrebareste vi har i Dansk Omsorgspleje: borgeren!

I Dansk Omsorgspleje tror vi på, at pårørendes viden og fortællinger er med til at give vores medarbejdere mere ”faglighed” ind under huden.

I Dansk Omsorgspleje bruger vi pårørendes viden til at bygge broer – både imellem pårørende og borgeren. Men også imellem pårørende og vores medarbejdere.

Vi har fået indlært den tradition med altid at involvere pårørendes viden, oplevelse og fortællinger og insisterer altid på, at beslutninger truffet i fællesskab er stærkere end beslutninger, som kun sundhedspersonalet træffer alene.

Samarbejdet er nemlig den tradition, som gør det meget nemmere at fange den røde tråd. Den røde tråd, som er et ansvar over for det fællesskab, der hedder pleje og omsorg af vores borgere i Dansk Omsorgspleje. Lige så meget som borgere i Dansk Omsorgspleje, betyder de pårørende rigtig meget for os.

Derfor har vi fokus på:​

– Et godt og tillidsfuldt samarbejde med de pårørende (eller borgerens selvvalgte netværk)
– Brug de pårørende som en ressource i borgerens liv
– Sæt tidligt ind med kontakt og samarbejde med pårørende
– Synlig, faglig, lyttende og engageret ledelse
– Anvende tværfagligheden i pårørendesamarbejdet