Del:

Flere opslag

Kære NG og S – Udfordringer i ældreplejen bliver ikke løst med klassiske tiltag

En ting er at overse raske og unge menneskers behov i et samfund. En anden er at overse syge og ældres behov, der ikke kan kæmpe for deres sag på samme måde, som unge mennesker kan. Det ved medlemmerne i byrådet og udvalget (NG og S) godt.

Derfor peger NG og S i et debatindlæg på flere tiltag i forbindelse med en bedre ældrepleje, som trods deres forsøg på den mest krasbørstige måde at overbevise vælgerne, ikke rigtig har vundet genklang i den offentlige debat. Men debatten lever den dag i dag. Intet nyt under solen!

Imens må de plejekrævende ældre se sig forgæves om efter hjælp, for politikernes sanseapparat er slået helt fra, mens de spejder efter det tiltag, som forventes at ankomme snart, og som vil være med til at forbedre ældreplejen.

NG og S præsenterer et par klassiske og politiske tiltag, som kun er med til ”at vedligeholde” den ældrepleje, der i forvejen er udfordret i forbindelse med økonomi, fastholdelse af medarbejdere, sygefravær, synlig ledelse mm. Lads remse nogle af tiltagene op.

Tiltag: ” Vi har fået afdækket medarbejderkompetencer, herunder sygeplejespecialer og sat penge af til den videre kompetenceudvikling af medarbejderne. Dette for at sikre dels medarbejder tilfredshed, men også at borgernes komplekse behov kan imødekommes”. Og så ville de sikkert fortsætte lige så malplaceret på den store klinge. At de nye medarbejdere med de nye kompetencer skal jo ”lige ind i det” – og når vi har sygeplejespecialisterne i hus, og personalegruppen får mere kompetenceudvikling, så vil alting i ældreplejen se meget lysere ude.

Problemet er at NG og S har skabt en kultur, hvor alle venter på udefrakommende løsninger i stedet for at arbejde med det eneste redskab, der for alvor kan imødekomme plejekrævende ældre, nemlig de menneskelige værdier. Alt er sat på standby!

Det handler nemlig om at være til stede i nuet. Fornemmelsen for at kunne føle hvordan borgeren har det, det at kunne lytte til borgeren, at holde øjenkontakt, mærke, hvornår man træder over borgerens grænse, finde ude af borgerens fysisk, psykiske, sociale og åndelige behov.

Tiltag: ”Vi har fået afsat midler til en uddannelsespulje og vi har netop fået ansat en palliativ sygeplejerske.” Naturligvis at personalet skal være uddannet inden for området. Og så en vel nok 15-årig, gammel kending som i forbindelse med KV 21 hives op af hatten, der heller aldrig er gjort noget ved.

Tiltag: ”Vi har sat spot på trivsel og udvikling og bedt om at der i den kommende budgetproces sættes penge af til en tilbundsgående undersøgelse af arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel”. Det her redder heller ikke ældreplejen og de plejekrævende ældre. Og vi bør stoppe med at give udefrakommende tiltag hele æren for den gode ældrepleje. Det er altså ikke forskellige undersøgelser, kurser, projekter og teknologier på årshjul, som kan forbedre ældreplejen.

Trods input fra vidende aktører på området som må have bidraget med alvorsord fra virkeligheden, udviser NG og S en mangel på forståelse af, hvilket intetsigende og berøvet liv de mange plejekrævende borgere bydes, og hvad de i stedet har brug for. Det kan måske skyldes, at de har nok at se til for tiden, at de ikke lytter efter andre end kun dem selv. Men så er det mere et spil for galleriet at iværksætte tiltag.

Derudover har NG og S ikke en eneste følelsesladet holdning til de plejekrævende ældres hverdag. Deres rengøring hver 3. uge, deres hyppige indlæggelser, om de keder sig og er alene, om de har et socialt liv og oplever noget, om de overhovedet bevæger sig rundt omkring, hvordan deres pårørende har det. Det er måske i politikernes position alt for almindeligt at interessere sig for, men det er faktisk lige der NG og S viser deres mangel på indlevelse i den verden ”ældreplejen”, som de har haft ansvaret for i flere år nu. For det er alt det almindelige, alt det vi andre, raske mennesker tager for givet i hverdagen, som de plejekrævende ældre bliver frataget muligheden for i dag. Fordi de ældre anskues som en form af objekter af distanceblændede og selvtilfredse politikere fra NG og S, der forherliger kompetenceudvikling, videreuddannelse, forskellige undersøgelser og intetsigende mottoer. Jeg er ked af at sige det, NG og S, men I er selv en del af ældreplejes problemer.

Milad Shams
CEO, Dansk Omsorgspleje